ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 31904 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد-بلوار وکيل آباد - بين وکيل آباد 26 و 28 مراجعه نمایید.